Τήρηση τεχνικών αρχείων και μητρώων

 

Οργάνωση, τήρηση και παρακολούθηση των Τεχνικών Αρχείων της Εταιρείας σας.

Δημιουργία Τεχνικού μητρώου παγίων (εξοπλισμού και μηχανημάτων).

Τήρηση, στατιστική επεξεργασία και έκδοση τεχνικών συμπερασμάτων, αρχείων λογαριασμών ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ).

Αποτυπώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή

 

Oφέλη: