ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χαλάνδρι 152 33 - Μακεδονίας 35  τηλ.210 6815905 , fax 210 6815562  info@ergotech.com.gr

                                                     Η ιστοσελίδα μας είναι υπό κατασκευή

ERGOTECH -  Η. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Κτηριακά Έργα

Έργα σε Ιατρικές Μονάδες

Συντήρηση Εγκαταστάσεων